0
TopBuve+317 24860161

Categories
FACADE MATERIALS
DECORATIVE PLASTER
EKOFLEKS - DECORATIVE PLASTER
AL72 EKOFLEKS - Decorative plaster with texture "Ä·irmjveida"

Product Code: 11-17345

AL72 EKOFLEKS - Decorative plaster with texture "Ä·irmjveida"

Description:

AL72 EKOFLEKS - Decorative plaster with texture "Ä·irmjveida"

Silikāta - silikona apmetums ar “Ä·irmjveida” faktÅ«ru. Paredzēts ēku dekoratÄ«vai apdarei iekštelpās un ārpusē.
 • Tvaika caurlaidÄ«gs un hidrofobs
 • Laba adhēzija pie pamatnēm
 • IzturÄ«gs pret mazgāšanu un atmosfēras iedarbÄ«bu
 • IzturÄ«gs pret mehānisko iedarbÄ«bu
   
  Pielietošana
  Silikāta - silikona apmetums Ekofleks AL72 paredzēts dekoratÄ«vai apdarei ēku ārpusē un iekšpusē. Tiek pielietots uz visām lÄ«dzenajām, minerālajām virsmām, tādām kā betons, putubetons, keramzÄ«tbetons, apmestas virsmas, Ä£ipsis, Ä£ipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt.. Īpaši efektÄ«vs pielietojot fasāžu siltināšanas sistēmās.
  Lietošanas instrukcija
  Virsmai jābÅ«t lÄ«dzenai, sausai un tÄ«rai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arÄ« bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespiedumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotÄ«ra. Ä¢ipša virsmas, Ä£ipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunti Ekofleks GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunti Ekofleks GL27. GadÄ«jumā, ja ir parādÄ«jusies sēnÄ«te vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunti Ekofleks GL29. Pirms dekoratÄ«vā apmetuma uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratÄ«vā apmetuma Ekofleks GL33. DekoratÄ«vo apmetumu drÄ«kst klāt uz virsmas tikai pēc pilnÄ«gas Ekofleks GL33 nožūšanas. Pirms lietošanas dekoratÄ«vais apmetums Ekofleks AL72 ir kārtÄ«gi jāsamaisa, lÄ«dz iegÅ«stat viendabÄ«gu masu. AtkarÄ«bā no lietošanas apstākļiem maisÄ«juma konsistenci var mainÄ«t, pielejot nelielu daudzumu tÄ«ra Å«dens un atkārtoti kārtÄ«gi samaisot. DekoratÄ«vais apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerÅ«sējošu rÄ«vdēli, 600 leņķī. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsajauc spainÄ«. Kad apmetums vairs nelÄ«p pie instrumenta, virsma jāpierÄ«vē ar plastmasas rÄ«vdēli. FaktÅ«ra tiek veidota ar apļveida rÄ«vdēļa kustÄ«bām. DekoratÄ«vais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes “mitrs pa mitru”, nepieļaujot norÄ«vētās virsmas nožūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbu veikšanas un materiāla nožūšanas laikā  apmesto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbÄ«bas. Nav pieļaujams lietot sarÅ«sējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrÄ«kst sajaukt ar citiem dekoratÄ«vajiem apmetumiem un krāsām. Instrumenti ir jānomazgā ar Å«deni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratÄ«vo apmetumu var notÄ«rÄ«t tikai mehāniski.
  Lietošanas un glabāšanas nosacÄ«jumi
  Darbus veikt pie pamatņu temperatÅ«ras no +50С lÄ«dz +350С. Glabāt oriÄ£inālajā iepakojumā, telpā ar pastāvÄ«gu temperatÅ«ru no +50С lÄ«dz +350С. Transportējot pasargāt no sasalšanas. DerÄ«guma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādÄ«ts uz iepakojuma.
  Utilizācijas instrukcija
  Materiālu nedrÄ«kst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekÅ«deņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecÄ«bas atkritumus vai vecās krāsas, arÄ« kā saimniecÄ«bas atkritumus.
  DrošÄ«bas noteikumi
  Glabāt bērniem nepieejamā vietā. GadÄ«jumā, ja produkts ir nokļuvis acÄ«s, nekavējoties  izskalot acis ar lielu daudzumu Å«dens un griezties pie ārsta pēc medicÄ«niskās palÄ«dzÄ«bas.
  Tehniskie dati
  Sastāvs:Ūdens polimēru dispersija, modificējošÄs piedevas, minerālie aizpildÄ«tāji
  Krāsa:180 krāsu toņi
  Korekcijas laiks:ap 20 minūtēm
  Pamatnes un gaisa temperatūra:no +50С līdz +350C
  Nožūšanas laiks:no 12 lÄ«dz 36 stundām
  Patēriņš: 
  2,0mm 
  3,0mm

  no 2,6 lÄ«dz 2,8 kg/m2 
  no 3,6 līdz 3,8 kg/m2
  DerÄ«guma termiņš:12 mēneši
  Iepakojums:30kg
  * Patēriņš atkarÄ«gs no virsmas lÄ«dzenuma un apmešanas iemaņām
  Ražots Latvijā
  Thickness (mm)2.0

  31.69€EUR

  TopBuve.lv
  cartval

   Available Options

   🔨
   Celtniecības
   kalkulators