0
TopBuve+317 24860161

Categories
FACADE MATERIALS
PRIMING
EKOFLEX PRIMING
GL26 EKOFLEKS - Deep bottom-conc.

Product Code: 11-17304

GL26 EKOFLEKS - Deep bottom-conc.

Description:

GL26 EKOFLEKS - Deep bottom-conc.

 

Paredzēta porainu, stipri iesÅ«cošu, apbirušu iekšÄ“jo 
un ārējo pamatņu stiprināšanai un piesÅ«cināšanai.

PiemÄ«t dziļas iesÅ«kšanās spēja

Nostiprina pamatņu virsmas

Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām

Uzlabo mitrumizturību

Tvaikcaurlaidīga

 
Pielietošana
Dziļa grunts-koncentrāts Ekofleks GL26 ir paredzēta grÄ«du, sienu un griestu virsmu gruntēšanai telpās un ārpus tām. Tai piemÄ«t augstas salÄ«mēšanas un iesÅ«kšanās spējas, kā arÄ« tā nostiprina irdenas un drÅ«pošas virsmas. Tiek lietota pirms cementa un betona grÄ«du pamatņu remonta, grÄ«du apdares materiālu uzklāšanas, sienu špaktelēšanas un apmetuma uzklāšanas, akmens vates un putupolisterola pielÄ«mēšanas, krāsošanas un dažādu veidu tapešu pielÄ«mēšanas, kā arÄ« galdniecÄ«bas, kokapstrādes materiālu, Ä£ipša un Ä£ipšplākšÅ†u nogruntēšanai.
Lietošanas instrukcija
Virsmai jābÅ«t nesošai, izturÄ«gai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturÄ«gi pret slodzi ir pilnÄ«bā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attÄ«rÄ«t no putekļiem un netÄ«rumiem, kuri samazina adhēziju un iesÅ«kšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). BioloÄ£iskās korozijas gadÄ«jumā virsmas bioloÄ£iskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo lÄ«dzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušÄm virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL26 ir nepieciešams atšÄ·aidÄ«t ar tÄ«ro Å«deni un kārtÄ«gi samaisÄ«t. Vājo un apbirušo pamatņu gruntēšanai atšÄ·aidÄ«t proporcijā 1:2-1:3, stingrām, bet putekļainām virsmām (piem.: reÄ£ipša plāksnes pirms krāsošanas) var atšÄ·aidÄ«t proporcijā 1:4-1:5. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullÄ«ti. Stipri iesÅ«cošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnÄ«gas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar Å«deni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notÄ«rÄ«t ar organisku šÄ·Ä«dinātāju.
Lietošanas un glabāšanas nosacÄ«jumi
Darbus veikt pie pamatņu temperatÅ«ras no + 50С lÄ«dz +350С. Glabāt oriÄ£inālajā iepakojumā, telpā ar pastāvÄ«gu temperatÅ«ru no + 50С lÄ«dz + 350С. Transportējot pasargāt no sasalšanas. DerÄ«guma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādÄ«ts uz iepakojuma. UzmanÄ«bu! AtšÄ·aidÄ«to koncentrātu uzglābāt ne vairāk par 1 mēnesi.
Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrÄ«kst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekÅ«deņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecÄ«bas vai saimniecÄ«bas atkritumus.
DrošÄ«bas noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.
Tehniskie dati
Sastāvs:Ūdens polimēru dispersija, modificējošÄs piedevas
AtšÄ·aidÄ«šanas proporcijas:1:2-1:5
Krāsa:Bezkrāsas
Pamatnes un gaisa temperatūra:no +50С līdz +350С
Nožūšanas laiks:no 4 lÄ«dz 6 stundām
Patēriņš:no 0,1 lÄ«dz 0,2 l/m2 atšÄ·aidÄ«tā produkta atkarÄ«bā no virsmas porainÄ«bas
DerÄ«guma termiņš:12 mēneši
Iepakojums:1L; 5L; 10L.
Ražots Latvijā
Volume (L)10

28.86€EUR

TopBuve.lv
cartval

    Available Options

    🔨
    Celtniecības
    kalkulators