0
TopBuve+317 24860161

Categories
FACADE MATERIALS
PRIMING
EKOFLEX PRIMING
GL33 EKOFLEKS - Primer under the decorative plaster with quartz grains Putzgrund

Product Code: 11-17315

GL33 EKOFLEKS - Primer under the decorative plaster with quartz grains Putzgrund

Description:

GL33 EKOFLEKS - Primer under the decorative plaster with quartz grains Putzgrund

Stiprina un sagatavo pamatni plānkārtas dekoratÄ«vā apmetuma un struktÅ«rkrāsas uzklāšanai. 
IzlÄ«dzina pamatnes uzsÅ«kšanās spēju un izveido vienmērÄ«go gaišo kārtu. 
Atvieglo un uzlabo apmešanas darbu kvalitāti.

Nostiprina pamatņu virsmas

Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām

Augsta līmeņa segtspēja

Uzlabo mitrumizturību

Tvaikcaurlaidīga

Ekoloģiski tīra

 
Pielietošana
Gruntskrāsa zem dekoratÄ«vā apmetuma ar kvarca graudu (vidējais graudu izmērs – 0,3 mm) Ekofleks GL33 paredzēta ārējo un iekšÄ“jo pamatņu, sienu un griestu gruntēšanai. Tiek lietota pirms plānkārtas dekoratÄ«vā apmetuma vai struktÅ«rkrāsas uzklāšanas uz betona, Ä·ieÄ£eļu, cementa, Ä£ipškartona un kokskaidu virsmām. Uzlabo apmetuma slāņa adhēziju pie pamatnes, lÄ«dzsvaro pamatņu absorbēšanas spēju, uzlabo turpmāko pamatņu mitrumizturÄ«bu. IzturÄ«ga pret sārma iedarbÄ«bu.  Veido kārtu ar vienmērÄ«gu gaišo toni. Gruntskrāsu var tonēt ar pigmentiem.
Lietošanas instrukcija
Virsmai jābÅ«t nesošai, izturÄ«gai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturÄ«gi pret slodzi ir pilnÄ«bā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attÄ«rÄ«t no putekļiem un netÄ«rumiem, kuri samazina adhēziju un iesÅ«kšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). BioloÄ£iskās korozijas gadÄ«jumā virsmas bioloÄ£iskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo lÄ«dzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušÄm virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL33 ir nepieciešams kārtÄ«gi samaisÄ«t. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullÄ«ti. Stipri iesÅ«cošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnÄ«gas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar Å«deni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notÄ«rÄ«t ar organisku šÄ·Ä«dinātāju.
Lietošanas un glabāšanas nosacÄ«jumi
Darbus veikt pie pamatņu temperatÅ«ras no +50С lÄ«dz +350С. Glabāt oriÄ£inālajā iepakojumā, telpā ar pastāvÄ«gu temperatÅ«ru no +50С lÄ«dz +350С. Transportējot pasargāt no sasalšanas. DerÄ«guma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādÄ«ts uz iepakojuma.
Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrÄ«kst noskalot kanalizācija un pieļaut tā nokļūšanu notekÅ«deņos.  Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros,. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecÄ«bas atkritumus vai sakaltušas krāsas, arÄ« kā saimniecÄ«bas atkritumus.
DrošÄ«bas noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.
Tehniskie dati
Sastāvs:Ūdens polimēru dispersija, modificējošÄs piedevas, minerālie piepildÄ«tāji
Krāsa:Baltā
Pamatnes un gaisa temperatūra:no +50С līdz +350С
Nožūšanas laiks:no 4 lÄ«dz 6 stundām
Patēriņš:no 0,3 lÄ«dz 0,45 kg/m2 atkarÄ«bā no virsmas porainÄ«bas
DerÄ«guma termiņš:12 mēneši
Iepakojums:1,5 kg; 15 kg; 30 kg.

Price per kg

30 €

44.30€EUR

TopBuve.lv
cartval

    Available Options

    🔨
    Celtniecības
    kalkulators